Informacja o wynikach naboru
na stanowisko
Asystenta Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach

 

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach
ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach

 

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że od dnia 01.01.2018r istnieje możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – kartę elektroniczną. O kartę taką mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające już tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz osoby które posiadają uprawnienia do Karty Dużej Rodziny, a do tej pory nie złożyły wniosku o jej przyznanie.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł. 

Niechaj nadchodzące święta
Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe,
a Nowy Rok 2018 przyniesie
spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów.
Cudownych, prawdziwie rodzinnych Świąt
opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy
Życzy:
Kierownik GOPS Śliwice z pracownikami

Nr sprawy: GOPS.271.1.2017

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Śliwice.

Wyniki prowadzonego postępowania