Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) za miesiąc grudzień 2016r. będzie w dniu 21 grudnia 2016r. (środa).


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do współpracy w ramach realizowanego projektu partnerskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum”. Z oferowanej pomocy będą mogły skorzystać zarówno osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych jak i rodzice biologiczni, którym ograniczono władzę rodzicielską oraz osoby korzystające z usług ośrodków pomocy społecznej.

 

Starosta tucholski Michał Mróz, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  zapraszają na otwartą Konferencję pn. „Zrozumieć Autyzm", organizowaną w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm", który objęty został patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

Konferencja odbędzie się dnia 13 września 2016 r. w godzinach od 10.00 do 13.30 Sali Multimedialnej w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7 Konferencję honorowym patronatem objął Starosta Tucholski.

9 czerwca 2016 roku w ramach kampanii promocyjnej do Śliwic przyjechał 500BUS.
Spotkanie z Urzędnikami z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.
Na przywitanie wszystkich zgromadzonych osób wystąpiła grupa "Biedronek" z przedszkola "Borowiaczek" ze Śliwic .
Po występie na dzieci czekała niespodzianka zorganizowana przez GOK w Śliwicach, o atrakcje dla dzieci zadbały uczestniczki projektu "Lokalne Animatorki".

 

 

 

 

Kampania promocyjna AKCJA 500BUS ma na celu promocję i zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia w Polsce rządowego programu RODZINA 500+.

W dniu 9 czerwca 2016r. od godziny 1000 bus będzie stacjonował przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

Podczas spotkań w Gminach planowana jest dystrybucja ulotek informacyjnych, pomoc w wypełnianiu wniosków, przestrzeń do zadawania pytań i merytoryczne ich rozstrzyganie, a także okolicznościowe happeningi promujące wśród lokalnej społeczności zalety rządowego programu Rodzina 500+.

Więcej informacji na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.