Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach  informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Śliwice, jest realizatorem programu rządowego "Dobry start", którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
"Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

 

pisanka         Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
                                   
staje się źródłem siły,
                                     mocy i wiary
                              na każdą chwilę dnia.

                      Cudownych Świąt Wielkiejnocy.

                                                  

                                                    Życzy:

                                    Kierownik GOPS Śliwice
                                         z pracownikami

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko
Asystenta Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach

 

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach
ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach

 

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że od dnia 01.01.2018r istnieje możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – kartę elektroniczną. O kartę taką mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające już tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz osoby które posiadają uprawnienia do Karty Dużej Rodziny, a do tej pory nie złożyły wniosku o jej przyznanie.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.